A- A A+
wstecz

 Zapraszamy od godz. 17:00 do 24:00

-  na teren skansenu i  obiektu B2

WSTĘP   WOLNY!  Przewidujemy m.in.:

  • widowisko militarne na stanowisku B3 dostępne tylko z przepustkami.
  • zwiedzanie Muzeum Helu na stanowisku B1 (do godz. 23.00)
  • zwiedzanie Muzeum Kolei Helskich (do godz.23:00)
  • przegląd filmów wojennych w sali kinowej B2.
  • gry i konkursy dla dzieci i dorosłych - przy scenie MOW.
  • 19:30 prelekcja w sali kinowej.
  • pokaz prac konserwatorskich (w pobliżu sceny)
  • zaproszenie chętnych do musztry z karabinami (od 16 lat)
  • ognisko z kiełbaskami (można zakupić w kuchni polowej!).
  • kuchnię polową (płatną!) z grochówką i kiełbaskami.

na naszej scenie wystąpi helski zespół "Wędrowcy" .
koncert da znany zespół "Siebie Warci" z Rumii.
Konkursy poprowadzi Barbara Tabor

Czytaj więcej...

↑ do góry
16 maja 2016 r., w dniu święta Straży Granicznej odbyła się w Helu uroczystość 25-lecia działalności tej formacji.
Liczna delegacja Placówki Straży Granicznej Władysławowo pod dowództwem ppłk Krzysztofa Maluchnika spotkała się z przedstawicielami władz, służb mundurowych oraz zaproszonymi gośćmi.
Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poświęconym bohaterskim obrońcom Helu z batalionu KOP i Straży Granicznej przy ul. Wiejskiej, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Z powodu nagłego załamanie się pogody - sztormowego wiatru z ulewnym deszczem - dalsza część uroczystości przeniosła się do szkolnej hali widowiskowej, gdzie z jednej strony ustawił się zwarty pododdział Placówki Straży Granicznej wraz z delegacją uczniów Liceów o profilu „Straż Graniczna”, a z drugiej strony licznie przybyli goście.
Odczytano rozkazy o odznaczeniach i o mianowaniu na wyższe stopnie służbowe.
Nie zabrakło przemówień i życzeń owocnej pracy, wygłoszonych przez przedstawicieli władz samorządowych i służb mundurowych.
Po zakończeniu uroczystości zebrani przejechali do Muzeum Obrony Wybrzeża, gdzie Komendant Placówki Straży Granicznej Władysławowo złożył kwiaty pod tablicą naszego patrona - komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, a następnie przyjmował dalsze życzenia od gości.
Straż Graniczna przygotowała poczęstunek, którego najsmaczniejszą częścią był okazały tort ozdobiony logo Straży Granicznej. Było też ognisko i pieczenie kiełbasek.
Goście zainteresowani zwiedzeniem muzeum, z posłem Kazimierzem Plocke na czele zostali oprowadzeni przez wicedyrektora MOW - Władysława Szarskiego.
↑ do góry