Obecnie niemal wszystkie obiekty wojskowe Helu - poza portem wojennym i kilkoma innymi obiektami - są dostępne do zwiedzania. Niemal wszystkie obiekty są cenne z punktu widzenia historii militarnej i ZASŁUGUJĄ NA PEŁNĄ OCHRONĘ - nasze Muzeum będzie czyniło starania, aby kolejne z nich otrzymały ochronę prawną. Od 1999 roku najważniejsze z obiektów są uznane za zabytki chronione prawem - wpisane do Rej. Zabytków A 1200 z dnia 15.06.1999.
W rejestrze zabytków znajdują się obecnie (kolejność wg wpisu w rej.zab.):
przedwojenne baterie polskie: nr 31 (im.H.Laskowskiego, 4x172,4 mm), 21 (2 x 75mm), 33 ("Duńska", 2x105mm), 22 (2 x 75mm), 32 ("Grecka", 2x105mm), 23 (2 x 75mm),
ośrodek oporu Jastarnia - 4 ciężkie schrony bojowe pierwszej linii i jeden schron drugiej linii,
zespół fortyfikacji niemieckich z lat 1939/40 tworzący baterię Schleswig-Holstein i składający się z trzech stanowisk ogniowych, wieży kierowania ogniem i dwu magazynów amunicyjnych.
Prosimy o zgłaszanie do naszego muzeum każdego faktu niszczenia helskich obiektów militarnych - umożliwi nam to szybszą interwencję w konkretnej sprawie.