Zeszyt 3

dostępny

27 Bateria Artylerii Stałej w Helu - Marcin Dudek, Waldemar Nadolny


(27 BATERIA ARTYLERII STAŁEJ), 24 strony.


Zeszyt 2

dostępny

Ośrodek oporu Jastarnia i inne fortyfikacje stałe Helu - Władysław Szarski

(OśRODEK OPORU JASTARNIA) 32 strony.
wydanie zmienione i rozszerzone


Zeszyt 1

dostępny

Schleswig-Holstein czyli helskie działa Navarony - Marcin Dudek

(SCHLESWIG-HOLSTEIN) wydanie drugie, poszerzone,
28 str. o niemieckiej baterii 406 mm w Helu


zakup wydawnictw przez internet

Cena każdego z zeszytów - 9 zł

Aby dokonać zakupu proszę wysłać mail z zamówieniem na adres: szarski@helmuzeum.pl