Z  wielką przyjemnością i satysfakcją  informujemy, że medal komandora Zbigniewa Przybyszewskiego nr  11/I/2021 został jednogłośnie przyznany Panu burmistrzowi Helu - Mirosławowi Wądołowskiemu, a medal nr. 12/I/2021  Panu wiceburmistrzowi Jarosławowi Pałkowskiemu. Wręczenie medali odbyło się w czasie uroczystości Święta Miasta Hel. Medale wręczyli dyrektor HKM Wojciech Waśkowski i dyrektor MOW Władysław Szarski.

15 lat temu, dzięki pomysłowi i życzliwej decyzji Władz Miasta Hel - powstało Muzeum Obrony Wybrzeża. Przez całe lata naszego istnienia tylko stała współpraca z władzami miasta i wspólne rozwiązywanie problemów pozwalały na kontynuacje i rozwój naszej działalności.