2 października na terenie naszego miasta odbyły się uroczyste obchody 82 rocznicy zakończenia trwającej 32 dni Obrony Helu w 1939 r..
 
Tegoroczną uroczystość uświetniła znacząca obecność 3 Flotylli Okrętów z jej dowódcą kadm. Mirosławem Jurkowlańcem na czele. Uroczyste upamiętnienie Obrońców Helu rozpoczęto na helskim cmentarzu przy mogile Obrońców, gdzie po przemówieniach i wierszach deklamowanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Helu delegacje złożyły kwiaty na grobie Obrońców.

Następnie w uroczystym pochodzie prowadzonym przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej i kompanię reprezentacyjną MW zebrani doszli pod pomnik Obrońców Helu.

Tam orkiestra odegrała hymn, którzy odśpiewali marynarze z kompanii reprezentacyjnej wraz ze z licznie zgromadzonymi gośćmi. Po przemówieniach okolicznościowych odsłonięto umieszczona na kotwicy z ORP MEWA tablicę pamiątkową upamiętniającą stacjonującej w Helu przez 41 lat 9 Flotylli Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera.
Następnie po odczytaniu apelu pamięci i oddaniu salw honorowych przez kompanię MW odbyła się defilada i pokaz musztry paradnej.
Po zakończeniu uroczystości zebrani mieli okazje obejrzeć nowoczesny sprzęt wojskowy i spróbować wojskowej grochówki.

Zainteresowani udali się po południu na helski cypel, gdzie na stanowisku baterii im. Heliodora Laskowskiego odbyła się rekonstrukcja historyczna przygotowana przez stowarzyszenie Terra Helensis. Następnie zaproszeni goście wypłynęli na Zatokę i rzucili wieńce nad wrakiem ORP WICHER zatopionym w 1939 roku.

Zakończeniem uroczystych obchodów był pokaz filmu historycznego z prelekcją adm.Józefa Unruga a następnie prezentacja nowoczesnej techniki komputerowej którą na baterii Laskowskiego przedstawiło Centrum Wirtualnych Rekonstrukcji - CWR. Przez ostatni rok CWR opracowało oprogramowanie i odtworzyło w nim wirtualny wygląd całego cypla helskiego w 1939 roku, wraz ze wszystkimi szczegółami - ze wszystkimi stanowiskami baterii Laskowskiego, centralą artyleryjską, wieżą kierowania ogniem - wszystko według stanu na wrzesień 1939. Bateria może oddawać kierowane strzały, a z dali odpowiada jej szczegółowo odtworzony pancernik Schleswig-Holstein. Po założeniu specjalnego hełmu - każdy chętny znajduje się nagle w tym realistycznym do najdrobniejszego szczegółu wirtualnym świecie, w którym może wędrować obserwować, a nawet podnosić elementy uzbrojenia, strzelać na strzelnicy czy nawet oddawać salwę z dział.. CWR pracuje nadal nad rozwojem tego programu poszukując jednocześnie sponsorów-inwestorów, bo dotychczasowe prace wykonywane były wyłącznie dzięki ich entuzjazmowi i ich własnym funduszom.