Nasze Archiwum wzbogaciło się o 27 listów pisanych w latach 1980-86 przez kpt Borchardta do jednej z Jego korespondentek.

Korespondencję uzupełnia bogaty wybór wycinków prasowych.