W Kwaterze Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu 24 listopada 2021 r.  pochowano uroczyście, ekshumowane szczątki trzech ofiar terroru komunistycznego - kmdr. Adama Rychla, mata Karola Martyńskiego oraz st. marynarza Henryka Zająca.

Ekshumację przeprowadziło Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. List prezydenta Dudy  odczytał na cmentarzu gen. dyw. Dariusz Łukowski, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Przed złożeniem trumien do grobów, okrywające je bandery wojenne RP zostały przekazane rodzinom pochowanego oficera i marynarzy. Na zakończenie pochówku salwę honorową oddała Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej, a z pobliskiego portu wojennego rozległy się syreny okrętów MW.

Wieńce złożyła m.in. delegacja Muzeum Obrony Wybrzeża i delegacja Miasta Hel.

Kmdr Adam Rychel był obrońcą Helu. w 1939 r. - dowodził baterią "grecką". Po kapitulacji Helu, trafił do niemieckiej niewoli, był wieziony m.in. w Oflagu II C Woldenberg.

Po wojnie był komendantem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej i zastępcą szefa Sztabu Głównego Marynarki Wojennej.

W grudniu 1951 został aresztowany i  przez wiele miesięcy torturowany przez organa Informacji Wojskowej.