Z  wielką przyjemnością i satysfakcją  informujemy, że medal komandora Zbigniewa Przybyszewskiego nr  nr 13/IV/2022 jednogłośnie przyznano Panu płk. Zbigniewowi Krzywoszowi. Wręczenie medalu odbyło się w sali poświęconej procesowi komandorów. Medal wręczył dyrektor HKM Wojciech Waśkowski.Płk dypl. Zbigniew Krzywosz wspiera nasze Muzeum od momentu jego założenia. Jako wicedyrektor Departament Uroczystości UDSKiOR organizował współpracę naszego Muzeum z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  a ponadto wielokrotnie korzystaliśmy z okazywanej nam pozasłużbowej sympatii.

Płk Krzywosz pod koniec ubiegłego wieku dowodził jedną z helskich jednostek wojskowych. Zainteresowany historią II wojny światowej pomagał naszemu Muzeum w pozyskiwaniu eksponatów, wspierał w pozyskiwaniu środków i  pomagał w organizowanie wystaw  stałych i czasowych.

Był pomysłodawcą ufundowania przez UDSKiOR  tablicy poświęconej adm. Józefowi Unrugowi na helskiem kościele, która została odsłonięta na początku 2022 r.