Nasze Muzeum wzbogaciło się o wspaniały dar przekazany 
przez 
kmdr Cezarego Ciężkowskiego - Komendanta Portu Wojennego Hel w latach 1999-2002 
- są to odznaczenia i liczne pamiątki z 9 FOW w której wiele lat służył.

Serdecznie dziękujemy!
Elementy tego daru będą w przyszłości ilustracją
wystawy 9FOW którą nasze Muzeum planuje utworzyć.