Z  wielką przyjemnością i satysfakcją  informujemy, że medal komandora Zbigniewa Przybyszewskiego nr 14/II/2022 jednogłośnie przyznano Panu dr Janowi Tarczyńskiemu – Dyrektorowi Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Pan Jan Tarczyński od lat, nieustająco wspiera nasze Muzeum. Z Jego inicjatywy i jego staraniem helskie zabytki militarne zostały wpisane do rejestru zabytków – co dało możliwość uzyskania funduszy z UE na remont schronów pozostałych po baterii Schleswig-Holstein i umożliwiły utworzenie w nich Muzeum Obrony Wybrzeża.

Wręczenie medalu odbyło się CBW w Warszawie. Medal wręczył dyrektor MOW Władysław Szarski.
Trzeba dodać, że jest to ostatni z medali, którego dyplom podpisał nasz nieodżałowany dyr. Ryszard Kretkiewicz - twórca całego Helskiego Kompleksu Muzealnego.