12 grudnia 2019 r.  w wieku 66 lat odszedł od nas na wieczną wachtę st. bosm. sztab. rez. HENRYK KULASZEWICZ.
Swoje dorosłe życie związał z Helem, gdzie w 43 Kompanii, a później Batalionie Saperów pełnił zawodową służbę wojskową.
Od czasu przejścia do rezerwy w 1998 r. związał się z miłośnikami historii ze Stowarzyszenia „Przyjaciele Helu”, z którymi od 2004 r. współtworzył helskie Muzeum Obrony Wybrzeża. Był „złotą rączką”, pomagał w montażu wystaw i często musieliśmy godzić się z jego koncepcjami.
Zawsze dyspozycyjny, nie patrzył na zegarek pracując po godzinach - doglądał społecznie swoje muzeum w okresie zimowym.
Od 5 lat pracował w Muzeum Helu, wnosząc znaczący wkład w jego utworzenie.
Żegnaj Henryku.
Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Dyrekcja i pracownicy
Helskiego Kompleksu Muzealnego
Stowarzyszenia „Przyjaciele” Helu”