6 I 2023 r. wręczenie medalu im. kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego

Z  wielką przyjemnością i satysfakcją  informujemy, że medal komandora Zbigniewa Przybyszewskiego nr  nr 13/IV/2022 jednogłośnie przyznano Panu płk. Zbigniewowi Krzywoszowi. Wręczenie medalu odbyło się w sali poświęconej procesowi komandorów. Medal wręczył dyrektor HKM Wojciech Waśkowski.

Płk dypl. Zbigniew Krzywosz wspiera nasze Muzeum od momentu jego założenia. Jako wicedyrektor Departament Uroczystości UDSKiOR organizował współpracę naszego Muzeum z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  a ponadto wielokrotnie korzystaliśmy z okazywanej nam pozasłużbowej sympatii.

Płk Krzywosz pod koniec ubiegłego wieku dowodził jedną z helskich jednostek wojskowych. Zainteresowany historią II wojny światowej pomagał naszemu Muzeum w pozyskiwaniu eksponatów, wspierał w pozyskiwaniu środków i  pomagał w organizowanie wystaw  stałych i czasowych.

Był pomysłodawcą ufundowania przez UDSKiOR  tablicy poświęconej adm. Józefowi Unrugowi na helskiem kościele, która została odsłonięta na początku 2022 r.


Boże Narodzenie 2022 r.

Życzymy Wam wszystkim spokojnych, zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech ten Nowy Rok 2023 przyniesie nam życie w pokoju, niech spełni nasze nadzieje na lepszą Polskę.


70 rocznica śmierci kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego

16 grudnia przypada 70 rocznica zamordowania w więzieniu patrona naszego muzeum – kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego.

Zbigniewa Przybyszewskiego wraz z jego dwoma kolegami, Obrońcami Helu w 1939 roku – kmdr. Stanisławem Mieszkowskim i kmdr. Jerzym Staniewiczem, komunistyczny kat zabił w piwnicy więzienia na Rakowieckiej, strzałem w tył głowy. Tę egzekucję wykonano z wyroku opanowanego przez bezpiekę wojskowego sądu, po dwóch latach nieustannych przesłuchań i więziennych tortur.

Wyrok wydano bez żadnych dowodów winy – opierając się wyłącznie na zeznaniach wymuszonych na oskarżonych niekończącymi się torturami więziennych przesłuchań.

Ten zakłamany wyrok na wieki okrył hańbą ówczesny wymiar sprawiedliwości.

Kmdr Zbigniew Przybyszewski, do końca hardy i nieugięty – odmówił napisania prośby o łaskę.


Rocznica urodzin kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego

Dziś, 22 IX, w 115-tą rocznicę urodzin naszego Patrona, bohatera obrony Helu - kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, jego wnuczka Anna Narloch w towarzystwie męża złożyła wiązankę kwiatów pod poświęconą Przybyszewskiemu tablicą na stanowisku baterii im. Heliodora Laskowskiego. Tą baterią dowodził Zbigniew Przybyszewski przez 32 dni obrony Helu, skutecznie utrzymując na dystans cała potężną flotę Kriegsmarine.

Po wojnie Zbigniew Przybyszewski wrócił z niewoli do Polski, odbudowywał  przez 5 lat Polską Marynarkę Wojenną, awansował, dostawał odznaczenia, świetne opinie i coraz wyższe stanowiska wojskowe. Po niespodziewanym aresztowaniu przez Informację Wojskową i dwuletnim brutalnym śledztwie został za wymyślone przez bezpiekę rzekome przestępstwa skazany na śmierć i zastrzelony w piwnicy więzienia.

Rehabilitacja wykazała po latach pełną niewinność  tego wspaniałego oficera i żarliwego patrioty.

Cześć jego pamięci!


Model pancernika BISMARCK dla MOW

Wykonany przez Marcina Wawrzynkowskiego wspaniały model pancernika BISMARCK znalazł we wrześniu 2022 r. spokojną przystań w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu, gdzie wzbogaci modernizowaną obecnie  wystawę "Ciekawostki Najcięższej Artylerii".
Natomiast, wykonany przez Tomasza Bilkiewicza model okrętu podwodnego typu Kobben wzbogacił wystawę "Warsztat Modelarza".