Poszukujemy wszelkich dokumentów (oryginałów, lub skanów wysokiej rozdzielczości) jak: 
legitymacje, świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, listy, fotografie, relacje, wspomnienia, ulotki, druki i instrukcje wszelkiego rodzaju, dotyczących zarówno samego Helu jak i obrony Wybrzeża. 
Interesują nas lata 1914 do 1975, a zwłaszcza okres wojny i okupacji niemieckiej.