- Czynna w lipcu i sierpniu
Menu:
Prawdziwa grochówka marynarska
Kiełbasa z rożna
Smalec kaszubski na pajdzie chleba